"Het warmste café"

Ten voordele van Bond zonder Naam

- in de klassen zal het thema kansarmoede aan bod komen
- ouders, grootouders, de kinderen van alle klassen bakken samen met hun leerkrachten koekjes
- op 20.12 worden deze koekjes, samen met koffie, thee en andere lekkernijen in het warmste café aangeboden aan de ouders en andere sympathisanten

Waarom dit goed doel?

Wij (ouders, leerkrachten, leerlingen, grootouders van de Steltloper in Oosterlo) vonden dit doel, kansarme kinderen steunen en meer kansen geven, perfect voor 'warmste café' dat van dit jaar.

Bond zonder Naam

MMMM... KOEKJES ZONDER NAAM
1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt kansarm geboren. Voor hen bakken wij Koekjes zonder Naam. Bak jij ook mee?

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. Een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en te helpen in hun groei. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap. Samen met 1.000 vrijwilligers bieden we tegengewicht met ontmoeting en verbinding in een gepolariseerde samenleving.

Bekijk dit goed doel