heartbeats

Ten voordele van Heartbeats Vzw - muziek voor mensen met dementie

Wij verkopen kerstballen in het centrum van Brugge aan toeristen en aan Bruggelingen.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn studenten van de Howest. Deze week doen wij een project rond ondernemerschap. Ons onderwerp is het maken van een App voor bejaarde mensen. Wij kozen dit project omdat tot de groep van oudere mensen ook heel vaak dementerende personen behoren en omdat wij ook zelf dementerende familieleden hebben. Onze begeleiders vroegen ons om in het kader van dit project ook een kleine actie te doen voor een goed doel. Wij kozen dit.

Heartbeats Vzw - muziek voor mensen met dementie

Heartbeats Vzw brengt mensen met dementie weer in contact met de favoriete muziek uit hun jeugd. Zelfs al zijn hun geheugen & mogelijkheden sterk afgenomen, de ontvankelijkheid voor muziek blijft. Muziek opent hun hart. Dankzij muziek is er weer contact met de partner, de familie en de mantelzorger. Heartbeats Vzw boekt verrassende resultaten met mensen met wie we het contact zijn verloren.
Heartbeats Vzw heeft tot doel mensen met dementie in de samenleving, thuiswonend of in een voorziening, te bereiken door middel van PERSOONLIJKE muziek en persoonlijk contact. Heartbeats Vzw bereikt dit doel door opleiding aan te bieden aan familie, vrijwilligers, zorgverleners... Meer info: www.vzwheartbeats.be/vrijwilliger

Bekijk dit goed doel