Hartverwarmende soepjes for life

Ten voordele van ALS Liga

In mijn soepbar ga ik voor De Warmste week de prijs van mijn soepjes met € 0,50 verhogen (voor de klanten die mijn goed doel willen steunen). De opbrengst van deze actie gaat naar de ALS liga.

Waarom dit goed doel?

Een collega en goede vriendin van mijn mama is gestorven aan deze ziekte op zeer jonge leeftijd.
Dit jaar is ook haar mama aan deze ziekte gestorven.

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.
Alle MFL opbrengsten gaan integraal naar het wetenschappelijk onderzoeksfonds A cure for ALS: https://ALS.be/nl/ALS-onderzoek

Bekijk dit goed doel