Hart van hout!

Ten voordele van TEJO Oostende vzw

In 2017 was onze school genoodzaakt afscheid te nemen van Pavèl Derycke. Een goedlachse schoolkameraad die bij iedereen een positieve vibe naliet.
Het project "Hart van hout" werd opgestart ter nagedachtenis van Pavèl en groeide uit tot een groot succes. Ook dit jaar willen we niet stil blijven zitten. Opnieuw wordt er gerekend op de vele talenten van onze leerlingen en bieden wij met trots onze 'gepimpte' houten accessoires aan. Wij pimpen houten spatels, lepels en onderzetters en hopen zo opnieuw een mooie opbrengst te kunnen schenken aan TEJO, Oostende.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Oostende. Hier lopen leerlingen met een beperking school die daarenboven jammergenoeg ook vaak in zwakkere sociale milieus moeten opgroeien. Ondanks hun moeilijke start in het leven proberen wij hen op weg te zetten om gewapend met een portie vakkennis en de juiste werkattitude hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Op psychologisch vlak hebben zij vaak extra ondersteuning nodig, maar hebben daarvoor niet altijd de financiële middelen. Daarom willen wij TEJO Oostende steunen tijdens de warmste week!

TEJO Oostende vzw

TEJO Oostende bestaat bijna 3 jaar, en heeft in dit tijd al heel wat jongeren kunnen ondersteunen.
TEJO (therapeuten voor jongeren) biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, onmiddellijk, kortdurend, anoniem en gratis.
De korte oplossingsgerichte therapie richt zich op de kwaliteiten en de positieve krachten van de jongeren in plaats van te focussen op de probleemsituatie. TEJO tracht hen beter te leren omgaan met hun gevoelens en leert hen realistisch te denken over hun eigen mogelijkheden.
Dank zij de gratis inzet van therapeuten en onthaalmedewerkers kunnen heel wat jongeren weer verder met hun leven!
Jullie steun voor de jongeren uit de regio Oostende is meer dan welkom !!!

Bekijk dit goed doel