Handletteren for life

Ten voordele van HSP Vlaanderen vzw

Ik maak zelf originele wenskaarten met een ludieke, positieve boodschap. Naast wenskaarten, zijn ook enkele exemplaren gericht naar hoogsensitieve personen. Ze zijn door mijzelf ontworpen door middel van handlettering en moderne kalligrafie. Op Instagram heb ik sinds vorig jaar een pagina “thejoyoffeeling” waar ik mijn werkjes deel en ook alles omtrent mijn actie voor de warmste week post. Mensen kunnen hier hun bestelling plaatsen. Ik zal ook opnieuw te vinden zijn op allerlei Kerstmarkten in de buurt van Beringen.

Waarom dit goed doel?

Na een relatiebreuk leek het alsof ik mijzelf volledig kwijt was. Toevallig, in het kader van mijn toenmalige opleiding, belandde ik bij een lezing over hoogsensitiviteit. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik leerde mijzelf opnieuw kennen door erachter te komen dat ikzelf hoogsensitief ben. Omdat ik met zoveel vragen bleef zitten, besefte ik dat het thema te weinig onder de aandacht komt en dat veel mensen niet weten wat het betekent. Daarom span ik mij graag voor de tweede maal in om geld in te zamelen voor deze vzw.

HSP Vlaanderen vzw

Hoogsensitiviteit (HSP) is een persoonlijkheidskenmerk dat gepaard gaat met een sterker ontwikkeld zenuwstelsel. (15 à 20% van de bevolking)

De westerse maatschappij met zijn ratrace, informatieoverload en constante bereikbaarheid is geen ideaal klimaat voor hoogsensitieve personen. HSP is dan ook vaak een risicofactor voor CVS, burnout, depressie, fibromyalgie, ... Bij kinderen gaat het om leer-, gedrags- en sociale problemen.
HSP Vlaanderen vzw is het platform waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt o.m. via preventie door lezingen en cursussen, HSP-Praatkaffees, kinder- en jongerenkampen Groeikracht, het magazine De Cocon, ...

De samenwerking met hulpverleners en leerkrachten draagt ertoe bij hoogsensitieve mensen in de maatschappij te laten thuiskomen.

Bekijk dit goed doel