G&V For Life

Ten voordele van Emiliani

Ten voordele van Emiliani VZW schenken wij per verkochte ontbijtdeal (koffie & croissant) en Bicky Burger rechtstreeks 50 cent aan het goede doel.
Hierbij dopen we onze ontbijtdeal en Bicky Burger tijdelijk om naar 'Het warmste ontbijt' en 'De warmste burger'.

Hiermee steunen we graag het goede doel gekozen door onze medewerkers, zonder dat de klanten hiervoor meer betalen!

Deze actie loopt van 18 november tot en met 18 december in samenwerking met onze partners Bicky Burger, Délifrance en Douwe Egberts.

Waarom dit goed doel?

Als derde goede doel, steunt G&V Energy Group graag Emiliani vzw.

Het voorstel om deze vzw te steunen kwam van één onze medewerkers en deze vraag konden we uiteraard niet weigeren. Des te meer omdat Emiliani minder gekend is en daardoor de steun extra hard nodig heeft.

Emiliani ondersteunt mensen met een beperking op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd.
Alles gebeurt op maat van de cliënten en steeds rekening houdend met de eigenwaarde.
Helaas is deze ondersteuning op maat duur en volstaan de gesubsidieerde middelen vaak niet.
We willen hen dan ook graag een duwtje in de rug geven via de Warmste Week.

Emiliani

Emiliani biedt mensen met een beperking en hun netwerk professionele ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd.
Emiliani wil een multimedia project oprichten binnen de voorziening. Met ons multimediaproject willen we digitale media in onze werking verweven, willen we digitale media zichtbaar maken aan onze cliënten en hen ondersteunen in het gebruik er van.
Doelstellingen: Netwerkverruiming via digitale en sociale media, mediawijsheid en bescherming, informeren van cliënten, ontspanning en vrije tijd, stress- en pijnbestrijding, lichaamsfuncties verbeteren, communicatie verbreden.
Om onze doelstellingen te bereiken willen we een multimediaproject lanceren dat bestaat uit 3 onderdelen:
• Ondersteunende communicatie met iPad en Grid applicatie. • Snoezelen, pijn- en stressbehandeling met Virtual Reality • Pactieve beweging: Heeft bewezen positieve effecten op mentale en lichamelijke fitheid.

Bekijk dit goed doel