Guldensporencollege campus Plein - Night@school

Ten voordele van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De leerlingen kunnen 24 u. op school blijven voor het goede doel. We voorzien een leuk programma met tal van activiteiten, een avondmaal en een ontbijt, en een originele slaapplaats in de kapel.

Waarom dit goed doel?

We willen de mensen die het moeilijk hebben uit de eigen stad helpen.

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen keuze een voedselpakket samen te stellen.
Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal personen (gezinsleden).

Bekijk dit goed doel

Video's