Granolabars for life

Ten voordele van BETHANIË

Overheerlijke homemade granolabars! Allergievrij mogelijk !

Waarom dit goed doel?

persoonlijke verbinding met dit goede doel

BETHANIË

Bethanië is een Observatie- en Behandelingscentrum, een Medisch-Pedagogisch Instituut en Semi-Internaat voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen.
Sinds april 2014 is Bethanië 100% Multifunctioneel Centrum (MFC). Het directe doel van een MFC is meer en soepeler zorg op maat inzetten. De basis is de vraagstelling van het kind of de ouders: wat vraagt een kind/gezin om verder te ontwikkelen en wat is hiervoor nodig aan methodieken en werkvormen ? Een klassiek internaatsverblijf is daarbij voortaan slechts 1 van de mogelijke opties, maar blijft absoluut noodzakelijk voor kinderen die (tijdelijk of voor langere duur) geen of een beperkte thuisbasis hebben.

Bekijk dit goed doel