Goodiebags for dogs

Ten voordele van DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Niet alleen mensen moeten cadeautjes krijgen. Ook onze honden mogen wel eens verwend worden. En dat des te meer als we dieren in nood ermee kunnen helpen.

Waarom dit goed doel?

We zijn een groepje van 6 studenten van Vives die voor een schoolproject geld inzamelen voor de warmste week. Sommige onder ons hebben zelf honden en anderen willen graag dieren in nood helpen.

DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Objectieven:
Verloren dieren een tijdelijke verzorging geven.
Afgestane en verwaarloosde dieren opnemen en een nieuwe thuis bezorgen.
Inbeslaggenomen dieren verzorgen.
Non-euthanasie beleid.
Opsporing van verloren/gevonden dieren.
Begeleiden van nieuwe eigenaars.
Pleegouder-programma.
Volksgezondheid: beheersing zwerfkattenpopulatie.
Eerste opvang en verzorging uitheemse zoogdieren, vogels en in het wild levende dieren.
24/24 u bijstand gemeente en politie bij verloren dieren en bij problemen met dieren en eigenaars
Re-integratie probleemjongeren, langdurige werklozen, taakgestraften in het werkmilieu.
Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen.

Bekijk dit goed doel