Good luck for life

Ten voordele van De Sloep

De Sint-Paulusschool campus college zal gelukspoppetjes maken en deze verkopen voor ons goed doel. We maken de poppetjes zelf in de lessen PO, maar ook in de lessen godsdienst zijn we ermee bezig. We zullen de poppetjes verkopen via onze fb-pagina van de school, maar ook op het oudercontact zullen de mensen de kans krijgen om 1 te kopen.

Waarom dit goed doel?

Als school organiseren wij ieder jaar onze kerstactie, waarbij we geld inzamelen voor 2 goede doelen. We richten ons op organisaties die werken met jongeren, omdat we zelf een middelbare school zijn. We vinden het belangrijk dat elk kind even veel rechten heeft, en bij die rechten hoort ook degelijk onderwijs. Het komt nog steeds voor in het nieuws dat kinderen uit kansarme gezinnen minder kansen hebben in ons onderwijssysteem. Daarnaast kunnen niet alle ouders de vele kosten betalen die gepaard gaan met studeren. De Sloep is een vereniging die deze kinderen en hun ouders ondersteunt, dus vandaar dat wij deze vzw willen ondersteunen.

De Sloep

vzw De SLOEP is een open huis voor ouders met jonge kinderen in Gent Noord-Oost. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- en procesgericht groepswerk biedt het team van De SLOEP ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen die van diverse afkomst zijn en armoede en sociale uitsluiting ervaren. In 2017bereikte De SLOEP maar liefst 1000 individuele gezinnen, van 60 verschillende nationaliteiten!

Bekijk dit goed doel