Golf4Life

Ten voordele van FIT FOR LIFE

Kom golf ontdekken.

Waarom dit goed doel?

Gezondheid is de basis voor ontwikkeling! Belangrijk is dat FIFOLI overal in de wereld probeert acties op te zetten of te ondersteunen, ook in Vlaanderen!

FIT FOR LIFE

Het doel van FIFOLI - Fit For Life - is gezondheid en gezondheidszorg bieden aan gezinnen in armoede over de hele wereld.
Hiertoe biedt FIFOLI structurele en financiële steun aan 3e en 4e wereldprojecten in zowel België, India als Afrika.
FIFOLI tracht nationale en internationale gezondheidsprogramma’s in te werken in reeds bestaande projecten en geeft ook zelf vorm aan gezondheidsprogramma’s door nauwe samenwerking met Universiteiten en Hogescholen in zowel België als in India en Afrika. Door de sterke krachten te bundelen tracht FIFOLI gezondheid en gezondheidszorg bereikbaar te maken voor gezinnen in armoede wereldwijd.

Bekijk dit goed doel