goede buren

Ten voordele van Habbekrats

verkoop fotokaarten aan deur

Waarom dit goed doel?

goede buren,door contacten,
ze gaan en zijn heel bereikbaar

Habbekrats

De vereniging heeft als doel kinderen/jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede via ondersteuning op individueel groeps- of structureel vlak meer participatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te vergroten en belemmerings- of achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen. (zie www.habbekrats.be)

Bekijk dit goed doel