GO! BS De Windroos STAPT naar Kortrijk voor vzw Tumbador

Ten voordele van TUMBADOR

Met alle kinderen van GO! BS De Windroos zamelen we' rostjes' in met een 'rostjes-glijbaan', gemaakt door de kinderen van het eerste leerjaar.
Op 19 december '19 organiseren we een sponsorwandeling en met de 'rostpot' STAPPEN we richting Kortrijk om deze af te geven.

Waarom dit goed doel?

De Zwevegemse Elisa Cottyn is vrijwillig naar Peru getrokken voor één jaar. Wij vinden het prachtig dat er jonge mensen zijn die zich inzetten voor anderen. Zeker als er kinderen beter van worden.

TUMBADOR

Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van personen met een handicap in Guatemala en Peru. Wij doen dat door vrijwillige kinesitherapeuten en ergotherapeuten naar ginder te sturen om er te werken met personen met een handicap. Onze vrijwilligers analyseren de noden, leiden lokaal medisch personeel op en zien erop toe dat de in België ingezamelde fondsen goed worden besteed.

Bekijk dit goed doel

Video's