Glowwalk @ O.L.V. van Vlaanderen

Ten voordele van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

Wij organiseren als basisschool O.L.V. van Vlaanderen in Kortrijk een glowwalk ten voordele van de organisatie ‘De Vaart’. Er wordt een wandeling georganiseerd in het donker waarbij leerlingen fluogadgets nodig hebben die op voorhand verkocht worden op school. Er zijn 3 stops onderweg, achteraf worden er braadworsten en/of dranken verkocht op school. Voor de kinderen is er nog een fluoparty en fluoanimatie terwijl de ouders een glaasje kunnen drinken.

Waarom dit goed doel?

Als basisschool in Kortrijk hebben wij gezinnen op school die gesteund worden door deze organisatie, dus lijkt ons dit het ideale goede doel voor onze actie.

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen keuze een voedselpakket samen te stellen.
Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal personen (gezinsleden).

Bekijk dit goed doel