GLOW IN THE DARK BOOTCAMP

Ten voordele van VLOK-CI

Bootcamp en loopsessie onder begeleiding van Sarah Vandaele en Tessa de Schipper ten voordele van VLOC-CI, van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen.
Locatie: Hoeve Delaere, Lauwe

breng een flesje water mee en verlicht jezelf zodat je goed zichtbaar bent!

Waarom dit goed doel?

We dragen deze vzw een warm hart toe.

VLOK-CI

VLOK-CI is een vereniging van en voor
ouders van dove en slechthorende
kinderen. De groep legt de nadruk op het contact van ouders tot ouders. We proberen ervaringen te delen, informatie te verzamelen en uit te wisselen en gemeenschappelijke problemen aan te kaarten bij de juiste diensten. Jaarlijks organiseren we 2 familiedagen en we brengen 3x per jaar een nieuwsbrief uit.

Bekijk dit goed doel