GLOED

Ten voordele van De Droomboom vzw

Op het programma staan concerten van studenten en alumni van PXL-Music. De opbrengst gaat naar de humanitaire organisatie Music Fund, die muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in conflictgebieden en ontwikkelingslanden steunt, maar ook naar De Droomboom, een initiatief dat kansarme kinderen tot 12 jaar persoonlijke ontwikkelingskansen biedt.

De derdejaarsstudenten van PXL-Music presenteren hun bandprojecten Mârionêt, Ringer, Melchior en Stitches en doen dit samen met de Belgische muzikanten Mario Goossens, Mathias De Craene en Thomas Van Elslander.

De technische ondersteuning gebeurt door de cursisten uit de beroepsopleiding Podiumtechnicus – Licht en Geluid van CVO De Verdieping. De avond start om 19:30. De inkom is gratis!

Waarom dit goed doel?

Wij, op CVO De Verdieping, geloven in het toegankelijk maken van vorming en vrijetijdsbesteding voor iedereen. De Droomboom biedt kansarme kinderen tot 12 jaar persoonlijke ontwikkelingskansen en is een prachtig voorbeeld van het organiseren van activiteiten op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige manier.

De Droomboom vzw

Vzw De Droomboom wil vrijetijdsbesteding toegankelijk maken voor ALLE kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Berkenbos. De kinderen kunnen kiezen voor de tekenacademie, muziek, Franse of Chinese taalinitiatie, woord, techniek, boksen of circustechnieken! Samen met misic for Life willen we dit aanbod laagdrempelig mogelijk maken zodat elk kind zijn talenten kan ontdekken en zelfvertrouwen ontwikkelen om zo sterker in het leven te kunnen staan. Door ouders te betrekken proberen we meer verbinding in de wijk te stimuleren. Uniek aan ons project is dat het is opgericht door ouders van de buurt zelf en het volledig draait op vrijwilligers. Samen hopen we kinderkansarmoede te bestrijden!

Bekijk dit goed doel