Gin Tonic for Life

Ten voordele van Ouders voor Inclusie

Ginpakketten van Verhofstede ten voordele van Ouders voor Inclusie.

Waarom dit goed doel?

Ouders voor Inclusie ondersteunt al jaren andere ouders die de keuze maken voor inclusie.

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is een vereniging van en voor ouders van een kind/jongere met een beperking die kiezen voor inclusie, zowel op school, als in vrije tijd, arbeid, wonen en ...leven.
We willen inclusie in al deze domeinen verdedigen als een RECHT voor alle kinderen. Daarom ondersteunen we, o.a. via ons Steunpunt voor Inclusie, vooral de ouders en de jongere zelf tijdens het inclusietraject, organiseren wij een jaarlijkse Inclusiedag waarop ouders en kinderen elkaar ontmoeten, werken wij beleidsmatig en werken we ook aan sensibilisering.

Bekijk dit goed doel