Gift for life

Ten voordele van Matinu VZW

Geld inzamelen
Vrije giften in pot steken

Waarom dit goed doel?

Deze vzw ligt me nauw aan 't hart
Dochter heeft hier 2jaar deel van mogen uitmaken

Matinu VZW

Matinu zet zich in om kinderen en jongeren die uitvallen uit het schoolsysteem te helpen bij het opstarten, begeleiden en ondersteunen van en bij trajecten op maat, om hen op weg te helpen zodat ze met al hun talenten een plek kunnen vinden in onze maatschappij. Ons doel is om hen terug op hun weg te zetten zodat ze als volwaardige volwassene met zelfkennis en zelfvertrouwen, gerichte keuzes kunnen maken en door zelfreflectie hun weg kunnen uitstippelen zodat hun doel bereikt wordt. De ultieme doelstelling is dat zij vanuit hun talenten opgeleid worden en zich executieve vaardigheden eigen maken zodat ze naast de belangrijke praktische en theoretische kennis, ook heel goed weten waar hun sterke en zwakke kanten liggen.

Bekijk dit goed doel