Get Fit Stay Fir for Life

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Tijdens deze workout maken we gebruik van ons lichaamsgewicht om terug fitter te worden. Het is een fullbody workout zonder dans, maar met motiverende muziek.

Waarom dit goed doel?

De Ziekte van Alzheimer komt steeds meer voor of toch meer aan ons gehoor.
Maar jammergenoeg is er nog geen gepast medicijn om de ziekte te vertragen of uit te roeien en hier moet er verandering in komen!
Want deze problematiek treft niet alleen de persoon met de Ziekte van Alzheimer zelf maar ook diens omgeving.
Dit was ook het geval bij de mamie van mijn vriendin en dus de hele familie.
Zij vertelde me dat het 'zorgdragen voor' en het samen doorstaan van het ziekteproces niet te onderschatten is en een afdruk achterlaat.
Het extra ondersteunen van families die samen zorgdragen voor een persoon met de Ziekte van Alzheimer is zeker nodig.
Reden genoeg om de Alzheimer Liga VZW en dus alle personen die leiden aan deze ziekte en hun omgeving extra te steunen.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel