geprsonaliseerde kerstballen ed

Ten voordele van MucoGent vzw

we verkopen vanaf nu tot eind de warmste week geprsonliseerde kerstballen maar ook andere leuke spulletjes.

Waarom dit goed doel?

zelf dochter met muco die gevolgd word in gent.. dus ook al heel goed door hen ondersteund geweest. daarom willen wij onze bijdrage aan hen schenken.

MucoGent vzw

Als Mucoviscidosecentrum staan we met een gans team in voor de zorg en begeleiding van mucopatiënten en hun ouders. We voorzien in de noden die elke patiënt individueel stelt, zoals bijv. (educatie)materiaal, zorgmateriaal, comfortkussens, ICT voorzieningen tijdens hospitalisatiemomenten om die zo aangenaam mogelijk te laten verlopen,... . We kunnen hier niet alles beschrijven wat we doen, maar alle centjes komen ten goede aan de patiënten, die centraal staan in de zorg die we hen bieden.
We willen jullie alvast hartelijk bedanken voor de steun die we mogen ontvangen.

Bekijk dit goed doel