Gepetto goes warmste week!

Ten voordele van Junitas-Genk

Zaterdag 21 december voorzien we aan ons koffiehuis Gepetto een kerststalletje. Tijdens de markt maar ook in de namiddag kunnen ze komen genieten van een heerlijke gluhwein, soep en jenever ten voordele van vzw Junitas. Er zal ook een special act voorzien worden!

Waarom dit goed doel?

Om de kwetsbare kinderen uit onze thuisstad Genk kansen te geven.

Junitas-Genk

Vzw Junitas is een organisatie erkend door de Vlaamse Overheid (Agentschap Jongerenwelzijn).
Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms wordt de leefsituatie en het opvoedingsklimaat in gezinnen erg moeilijk en heeft het gezin (tijdelijk) nood aan extra ondersteuning. Vzw Junitas begeleidt 35 kinderen, jongeren, hun gezinnen en hun netwerk. Wij zijn een organisatie waar de jongere centraal staat, waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het is een plek waar het draait om warmte en vertrouwen, geborgenheid en stabiliteit. De hulpverlening die we aanbieden duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.
Onze organisatie bestaat uit drie unieke deelwerkingen:
• Leefgroep De Weijers (Dilsen-Stokkem): voor 10 meisjes en jongens tussen 0 en 20 jaar.
• Dagcentrum De Passer (Genk): voor 12 meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar.
• Leefgroep Jongenstehuis (Genk): voor 12 jongens tussen 12 en 20 jaar.

Bekijk dit goed doel