Geluk in een doosje

Ten voordele van Ave Regina

We bieden mini geschenkdoosjes aan, met daarin een 'kleingelukske' (een citaat uit het boek van Lynn van Royen - met toestemming van de uitgever), en wat kleurig Qualitiy Street snoep. Een kleingeluksdooske dus, te koop aan 3 euro.

Waarom dit goed doel?

Er werkt een begeleide volwassene van het centrum in de bibliotheek als vrijwilliger. Nu kunnen we iets terugdoen.

Ave Regina

Ave Regina is een begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in en rond Leuven. Ave Regina biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgvragen en zorgbehoeften. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. Onze cliënten zijn vaak jongeren en volwassenen die zeer prikkelgevoelig zijn en een beperkte frustratietolerantie hebben, wat zich uit in acting-out en agressie. Snoezelen helpt hen om tot rust te komen. Met dit project willen we snoezelmateriaal aankopen om zo goede zorg te bieden. Elke euro brengt ons een stap dichter bij. Dus zet je beste beentje voor en steun ons project!
In naam van de cliënten van Ave Regina alvast een welgemeende DANK U WEL!

Bekijk dit goed doel