Geldinzameling voor de zorgcirkel jongdementie

Ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie

We maken blanco kaartjes die we op het schoolfeest verkopen en tijdens de warmste week. Tijdens de warmste week treed ons kerstkoor met leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op in de schoolhal. Ze brengen ook een bezoek aan het rusthuis waar de,leerlingen ook zingen. De oudste leerlingen krijgen uitleg over jongdementie.

Waarom dit goed doel?

In onze school werkt een fantastische opvangjuf ‘juf Cindy’. Cindy haar man André leidt aan jongdementie. Al vele jaren zien we hoe zwaar dit is voor Cindy en haar gezin. Cindy vertelde al regelmatig dat ze in het ontmoetingshuis veel steun vond. Ook André kon er regelmatig terecht. We steunen dit doel niet alleen voor Cindy en André maar ook voor alle mensen en gezinnen die steun vinden in het ontmoetingshuis of via andere hulp in de zorgcirkel jongdementie.

Zorgcirkels Jongdementie

Zorgcirkels Jongdementie is een uniek project dat personen met jongdementie en hun omgeving een naadloos traject biedt van thuisbegeleiding tot residentieel wonen. We doen dit via 3 pijlers: ondersteuning, ontmoeting en opleiding . Via zorgbegeleiding aan huis, lotgenotencontacten, buddywerking, ondersteuning van de mantelzorgers, een prikkelend activiteitenaanbod in Hét Ontmoetingshuis en aangepaste zorg-op-maat laten we jonge mensen met dementie genieten van het leven dat voor hen ongewild een hele beproeving is.

Bekijk dit goed doel