Geknipt voor het goede doel

Ten voordele van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling provincie Antwerpen

Onze leerlingen en leerkrachten van 6 haarzorg gaan 12u lang klanten verwennen voor het goede doel: haren knippen, brushen, vlechten of nagels lakken.

Waarom dit goed doel?

Onze leerlingen van het 6e jaar haarzorg hebben deze organisatie zelf gekozen, omdat zij vinden dat deze organisatie zeer goed werk verricht.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling provincie Antwerpen

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen is actief in gans de provincie, met antennediensten in Mechelen en Turnhout. Hulpverleners of het parket kunnen bij onze dienst een verontrusting melden rond verwaarlozing, of fysiek, seksueel of emotioneel geweld op kinderen.
Gedurende reeds 40 jaar proberen wij kindermishandeling te stoppen en hulp te installeren waar nodig. Ons doel is ervoor te zorgen dat het geweld stopt, kinderen een veilige thuis ervaren en maximale kansen krijgen om gezond te ontwikkelen en een warme relatie met hun ouders en andere gezinsleden op te bouwen. Dit doen wij door in gesprek te gaan met ouders en kinderen en aandacht te geven aan wat moeilijk en wat goed gaat. We overleggen met andere hulpverleners en installeren extra hulp waar nodig. Meer informatie over deze en andere aspecten van onze werking kan je lezen op www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be Wij waarderen elke grote of kleine actie tvv onze werking. Heel erg bedankt alvast!

Bekijk dit goed doel