Gebak met een Warme koffie

Ten voordele van NET & MEN Kanker

Tijdens de maand december bieden we in de bib van Schoten onze bezoekers gebak aan in ruil voor een vrije gift. Bovendien schenken we deze maand de gehele opbrengst van onze warme dranken aan vzw NET & MEN kanker.

Waarom dit goed doel?

Onze collega werd geconfronteerd met NET kanker en strijdt reeds geruime tijd tegen deze ziekte. Met onze actie willen we haar een hart onder de riem steken.

NET & MEN Kanker

De vzw NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met Neuro Endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). NET &MEN zijn beide zeldzame aandoeningen en mensen voelen zich hierdoor vaak niet (h)erkend.

De vzw NET &MEN Kanker wil praktische en psychosociale steun bieden, door o.a. het organiseren van gratis info- en ontmoetingsdagen voor patiënten en naasten. Bovendien willen we door kennisverspreiding over NET &MEN foute en/of laattijdige diagnoses voorkomen. Een ‘must’ voor een hogere levensverwachting en een betere levenskwaliteit.

Bekijk dit goed doel