G-ratjes Harelbeke maken soep for life

Ten voordele van Autistem

KRC Harelbeke wil als warm team elke zaterdag warme soep verkopen tijdens de thuiswedstrijden van de jeugd.
Het G-team neemt hierin initiatief.
De volledige entourage van de club wil tonen een warm hart te willen uitdragen tijdens de warmste week.

Waarom dit goed doel?

Vanuit de G-voetbalwerking van KRC Harelbeke kiezen we een goed doel dat aanleunt bij ons team.
Wijzelf zetten in op een positieve vrijetijdsbesteding voor kinderen vanaf 8 jaar met een mentale beperking of met een normale begaafdheid maar met een aandachts-, ontwikkelings- of gedragsstoornis.
Er is bij ons team ook plaats voor mensen met een visuele en auditieve beperking.
Naast het team voor de jongste spelers wordt er ook werk gemaakt van een nieuw team voor volwassenen.
Dit laatste project deed het idee rijzen om tijdens de warmste week Autistem te steunen.

Autistem

De VZW Autistem is een familievereniging die zich tot doel stelt : bevorderen van de levenskwaliteit van de normaal begaafde volwassenen met autisme in Oost- en West Vlaanderen. Dit proberen wij te realiseren via initiatieven die groeien vanuit de nood die deze personen en/of hun naaste omgeving ervaren. Voornamelijk initiatieven met betrekking tot wonen/werken en vrijetijdsinvulling.

Bekijk dit goed doel

Video's