Frikandellekes for Life

Ten voordele van Missing You

Voor elke frikandel die wij verkopen tussen dinsdag 3 en zondag 22 december schenken wij een halve euro aan VZW Missing You.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij jammer genoeg dit jaar zelf een groot verlies hebben te verwerken gekregen. Mensen weten al te vaak niet hoe ze ermee moeten omgaan, zowel de rouwenden als de omgeving. Alles en iedereen die een steentje bijdraagt tot het bespreekbaar maken van rouw dragen wij een warm hart toe. Wij hopen met onze actie toch een klein verschil te maken.

Missing You

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn.

Jonge mensen hebben tijd en ruimte nodig om met hun verlies om te gaan. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren we activiteiten waarbij lotgenoten elkaar ontmoeten. Zo zijn er maandelijkse regionale praatgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een rouwkamp in de zomer.

Missing You sensibiliseert door het belang van zorg voor jonge rouwenden onder de maatschappelijke aandacht te brengen. We willen dat het gepast omgaan met verlies bij kinderen en jongeren een basishouding wordt. Missing You draagt op die manier bij tot een begripvolle, ondersteunende samenleving.

Bekijk dit goed doel