Frietjes For Life

Ten voordele van Samenlevingsopbouw Gent

Met STUVO+ organiseren we tussen 17u30 en 19u een aperitiefmoment en nadien voorzien we frietjes met stoofvlees. De winst van de maaltijd en de drankenverkoop gaan naar Samenlevingsopbouw Gent. Dit evenement wordt samen met studenten op poten gezet. 's Avonds zijn er ook zowel studenten als docenten aanwezig.

Waarom dit goed doel?

Samen met de campus willen we ons steentje bijdragen om de buurt meer leefbaar en aangenaam voor iedereen te maken.

Samenlevingsopbouw Gent

Grondwettelijk heeft iedereen recht op een goeie job, op sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, cultuur en ontspanning. Er zijn mensen voor wie deze grondrechten dode letter blijven. Zij worden tweederangsburgers door maatschappelijke uitsluitingsmechanismen. Wij komen op voor het recht op een menswaardig leven van deze groepen. Wij willen deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Door hen actief te betrekken bij activiteiten en samen met hen aan de slag te gaan in projecten, willen we politici er toe aan zetten om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling; omdat iedereen wint bij sociaal beleid.

Bekijk dit goed doel