Friends for Life

Ten voordele van Dienstverleningscentrum De Triangel

Een namiddag gezelschapspelletjes, met rummikub competitie, bij een drankje en een hapje.

Waarom dit goed doel?

Friends for Life is een groep kinderen van het 5de leerjaar uit Lievegem waar de Triangel gelegen is. Eén van de jongens heeft een broertje in de Triangel.

Dienstverleningscentrum De Triangel

Het Dienstverleningscentrum de Triangel is een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of een andere beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische beperking). Ook wie bovenop de beperking een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht. Wij bieden de nodige ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling en streven naar een optimale zelfrealisatie, zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Wij bieden aangepast onderwijs en zinvolle dagbesteding, medische en therapeutische begeleiding waarbij wij de kinderen, jongeren en volwassenen zelf, hun ouders of familie zoveel mogelijk betrekken.

Bekijk dit goed doel

Video's