Friemel-octopusjes

Ten voordele van Het Leeuwenwelp - Lions

Friemel-octopusjes:
Veel kinderen, maar ook volwassenen, vinden het prettig om iets in hun handen te hebben wat prettig aanvoelt om mee te ‘friemelen’. Het moet vooral niet te groot zijn, zodat het gemakkelijk in de handen past.
Een kind dat met iets in zijn handen zit te friemelen, kan vaak beter opletten dan een kind dat niets in zijn handen heeft. Het is natuurlijk niet geschikt wanneer een kind iets met zijn handen moet doen, maar wel als het bijvoorbeeld naar iets moet luisteren, kijken of wanneer het iets vertelt.
Op school kan het voor sommige kinderen goed werken om tijdens het kringgesprek, de leesles en onderwerpen waarbij ze moeten luisteren en kijken, hen iets in hun handen te geven om mee te friemelen.

Verkooplocaties:
- Dagbladhandel Brems
Sint-Jansstraat 15 te Essen
- Arcana
Bredabaan 323 te Brasschaat
- Leeuwenwelp, OvBJ
Roerdomplei 12 te Kapellen

Waarom dit goed doel?

Met het ingezamelde geld willen we graag onze organisatie laten groeien en bloeien in functie van onze toehorende jongeren en gezinnen.

Hierbij denken we eerst aan het uitzetten van "een actieve time-out ruimte" . Dit is een ruimte die we graag willen creëren voor onze jongeren, een gevoelsplek, waar onze jongeren hun boze gevoelens, verdrietige gevoelens, ... kunnen uitleven, kunnen loslaten. Nadien vinden ze vaak sneller de rust terug om opnieuw aan de slag te gaan.

Boos zijn of verdrietig zijn is absoluut niet erg en oké, maar jongeren moeten weten hoe en waar dit kan. Door de time-out ruimte kunnen we de eerste woede doen verdwijnen om zo nadien hiermee aan de slag te gaan of terug in de leefgroep te komen.

De jongeren die bij ons verblijven hebben in de meeste gevallen een "zwaar gevulde rugzak" bij, wat vaak heel veel gevoelens met zich meebrengt.

Het Leeuwenwelp - Lions

Leeuwenwelp, Organisatie voor Bijzonder Jeugdzorg. Wij voorzien in verblijfsmodules voor minderjarigen, die opgroeien in een verontrustende situatie (VOS) en voor wie ambulante hulpverlening onvoldoende bleek te zijn. Daarnaast bieden wij contextbegeleiding laag intensief, dat gekoppeld is aan verblijfmodules. Tot slot bieden wij ondersteuning aan gezinnen met zorgen over verschillende levensdomeinen binnen het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp d.m.v. het samenwerkingsverband 1gezin 1plan Stad Antwerpen. We engageren ons in het algemeen voor een goede samenwerking tussen de minderjarige, netwerk en de verwijzers. De wensen, voorstellen, vragen en verwachtingen van alle betrokkenen worden ernstig genomen. We zien deze samenwerking als een voorwaarde om te komen tot een oplossingsgericht hulpverleningstraject dat door allen gedragen wordt.

Bekijk dit goed doel