Freaks for Fiola

Ten voordele van Fiola vzw

Met een 4-tal groepen en een een dj-set na de concerten willen we iets doen voor Fiola vzw
De 4 groepen zijn: Sonic//Flow, Woesten, The Romans en Maanzaad.

Waarom dit goed doel?

Persoonlijk ben ik werkzaam bij Fiolavzw maar ik wil (samen met heel wat vrienden en kennissen) bij deze de 2 deelprojecten Braam en Fie-en-Ola een extra duwtje in de rug geven met onze actie.

Fiola vzw

Fiola Vzw biedt ambulante ondersteuning aan baby's, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) een beperking en hun netwerk in Oost-Vlaanderen.
Fiola vzw heeft de werkwijze en de filosofie van de zes oorspronkelijke diensten begeleid wonen en thuisbegeleiding geïntegreerd. De zes organisaties die de handen in elkaar hebben geslagen, zijn De Kangoeroe, De Tandem, vzw De Dorpel, Het Bint, tWeb en Wunian vzw.

Om de dagelijkse werking te optimaliseren zijn wij aangewezen op bijkomende financiële steun, naast onze subsidiëring, voor de organisatie van jongerenactiviteiten, voor het aankopen van hulpmiddelen voor onze uitleendienst, voor het inzetten op nieuwe projecten, voor didactisch of therapeutisch materiaal...

Bekijk dit goed doel