Forever voor T’PRIEELTJE

Ten voordele van 'T PRIEELTJE

We verkopen lippenbalsems aan €5 zodat we €1,5 kunnen schenken aan T’PRIEELTJE.

Waarom dit goed doel?

Omdat we met alle Fbo’s van Forever samen gekozen hebben voor dit goed doel te steunen.

'T PRIEELTJE

't Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor kinderen met een ernstige meervoudige ( mentale en/of motorische ) beperking die omwille van de ernst van hun beperking niet naar het Buitengewoon Onderwijs kunnen gaan. Er zijn 18 kinderen tussen 0 en 21 jaar die dagelijks deelnemen aan de activiteiten en therapieën in het dagverblijf. Meer info over onze werking vind je op onze website : www.prieeltje.com en op onze facebookpagina prieeltje vzw

Bekijk dit goed doel