Food for life

Ten voordele van Hof Ter Welle

We zorgen elke vrijdag voor een warme snack tijdens onze lunch. De scholieren van het middelbaar komen tijdens de middag eten in ons jeugdhuis.

Waarom dit goed doel?

Als jeugddienst wilden we iets doen voor een jeugdorganisatie in onze gemeente.

Hof Ter Welle

In elk gezin duiken wel eens problemen op. Maar soms kunnen ouders en kinderen het zo moeilijk krijgen met elkaar of met anderen dat hulp van buitenaf zinvol kan zijn. Hof ter Welle luistert naar de opvoedings- of andere vragen en zoekt samen met het gezin naar manieren om de moeilijkheden aan te pakken.
De hulpverlening wordt aangeboden in 3 werkvormen:
In het tehuis verblijven 30 kinderen en jongeren van 3 tot 18 j in leefgroepen
Vanuit het dagcentrum Triangel worden 10 kinderen van 6 tot 14 j en hun gezin begeleid. Na schooltijd en tijdens schoolvakanties komen de kinderen naar het dagcentrum.
De contextteams bestaan uit begeleiders die 95 gezinnen met opvoedingsproblemen begeleiden en ondersteunen in hun thuissituatie.

Bekijk dit goed doel