Food for life

Ten voordele van De Keeting vzw

Ook dit jaar willen de medewerkers van Retail Partners Colruyt Group zich inzetten voor de Warmste Week.

De week voor de kerstvakantie organiseren we verschillende acties: op maandag een dessertenbuffet waarvoor verschillende collega's hun beste bakkunsten zullen bovenhalen, dinsdag is er een hotdogverkoop en RPCG schenkt de opbrengst van de verkoop in de kantine op woensdag en donderdag.

Waarom dit goed doel?

We willen de De Keeting steunen zodat deze vzw uit Mechelen, die zich inzet om kansarmoede te bestrijden, een nieuwe keuken in hun ontmoetingsruimte kan installeren.

De Keeting vzw

De drie belangrijkste pijlers van De Keeting zijn: diensten, schakelen en structureel werken.
Diensten
Je kan bij De Keeting terecht voor:
… een tasje koffie, thee, de krant
… een warme babbel, een luisterend oor
… allerhande activiteiten; ontspanning en vorming
… kledij voor jong en oud
… internetten, bellen, mailen
… vrijwilligerswerk in verschillende werkgroepen
… broodmaaltijden en warme maaltijden
… de was doen, douchen
Schakelen
Bij De Keeting staat er altijd iemand klaar om een luisterend oor te bieden en je dan verder op weg te helpen naar de juiste diensten, organisaties, etc.
Structureel werken
Door middel van rechtstreeks contact met de doelgroep worden knelpunten bovengehaald die zich in onze samenleving voordoen. Zo organiseren we beleidsgroepen, dialoogtafels, vormingen, etc. om de belangen van mensen in armoede te behartigen.

Bekijk dit goed doel