FOK*potsen

Ten voordele van PDKplus

Wij verkopen potsen (een Kruibeeks dialectwoord voor mutsen) voor het goede doel. Zodat de mensen deze winter niet alleen een warm hoofd hebben, maar ook hun Kruibeeks doel een warm hart kunnen toedragen.

Waarom dit goed doel?

PDK Plus is een project naar ons hart. Daar worden wij warm van. Dit project verdient een eigen FOK*pots.

PDKplus

!G-SPORT PROJECT DYNAMISCH KRUIBEKE ‘Plus’ is een initiatief van ‘VZW Project Dynamisch Kruibeke’,een doelgericht project om mensen met een verstandelijke beperking samen te brengen onder vorm van bewegingsgerichte activiteiten.We beogen daarbij een sfeer waar vriendschap, ontspanning en authenticiteit centraal staan. De persoon kan zijn bewegingsactiviteit uitoefenen, in een omgeving waar hij zich goed voelt.De focus ligt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de persoon. Mensen met een verstandelijke beperking, kansen geven en motiveren om te bewegen. We streven hierbij niet enkel naar een betere gezondheid, maar hebben vooral ook oog voor het sociale aspect, de vrijetijdsbeleving en de ontplooiing van talenten.

Bekijk dit goed doel