Focus plus

Ten voordele van Focus-Plus vzw

zie hierboven

Waarom dit goed doel?

De mama van een kindje in de klas werkt bij deze organisatie in Donk. Het is altijd leuk als we het goede doel eens met de klas kunnen bezoeken.

Focus-Plus vzw

Wij ondersteunen personen met een fysieke beperking en senioren bij het waarmaken van hun droom als volwaardig burger zelfstandig te wonen en leven. Een team van ADL-assistenten staat 24/7 klaar om te ondersteunen bij algemene dagelijkse verrichtingen en zijn bereikbaar voor senioren uit de buurt in noodsituaties. Mensen met een beperking kunnen beroep doen op professionele hulp via een oproepsysteem volgens hun eigen ritme en noden. Respect en dialoog tussen alle partijen is essentieel.

Bekijk dit goed doel