Flower up your life !

Ten voordele van CREA THERA

1 bloem zegt meer dan 1000 woorden; inspireer jezelf met een workshop "verbindend communiceren met bloemen" en creëer een bloemstuk dat jouw verhaal vertelt.

Waarom dit goed doel?

Eén bloem zegt meer dan duizend woorden. Verbinding is essentieel voor onze samenleving. Door middel van bloemen, wil ik deze geweldloze verbinding tot stand brengen.

CREA THERA

CREA THERA VLAANDEREN
Integratie ondersteunend project BEATS, WORDS & MOVES. Muziek workshops in opvangcentra voor asielzoekers, in basisscholen en middelbare scholen met OKAN-aanbod.

CREA THERA SREBRENICA (Bosnië-Herzegovina)
Creatief therapeutische hulp - muziek en kunst - voor kinderen en jongeren uit Srebrenica. Velen worstelen met emotionele en gedragsproblemen sinds de gruwel van 1995. Focus op empowerment, zelfsturing en constructief omgaan met conflict.

Bekijk dit goed doel