Flow for Life

Ten voordele van SHANGRILA HOME

In samenwerking met Denies Du Mon, ervaren yoga teacher en osteopaat, organiseer ik op zaterdag 30 november een Yoga-Masterclass waarvan de opbrengst integraal geschonken wordt aan De Warmste Week tvv Shangrila Home.

Met jouw deelname beleef je niet alleen een leuke yoga-event in uniek en ontspannend kader, maar zorg je vooral voor een warme thuis voor een 100-tal straatkinderen in Shangrila Home, een Antwerpse VZW die onder supervisie van Wim De Becker en Dinesh Bhandari, verschillende projecten heeft geïmplementeerd voor minderbedeelde en kansarme kinderen in Nepal. Zij bieden hen onderdak, eten, medische hulp en onderwijs aan met als missie hen te rehabiliteren en re-integreren in de maatschappij. Meer info op www.shangrilahome.org

Praktisch:
10:00 – 10:30 Welkom bij Studiehuis Lier
10:30 – 12:00 'Everyone can handstand' met Denies Du Mon
12:15 – 13:15 'Relax & Relieve' met Kim De Becker Yoga
13:15 – 14:15 Namas-Tea Time

Waarom dit goed doel?

Ik ben vrijwilliger voor dit project en wil graag meer geld inzamelen.

SHANGRILA HOME

SHANGRILA HOME vzw is een tehuis voor straatkinderen in Kathmandu, Nepal. Het project werd opgericht door Inge Bracke en Paul Jacobs. Inge woonde in Nepal en is eind 1995 gestart met een opvangtehuis voor 11 straatkinderen.

Inmiddels wordt Shangrila Home in Nepal geleid door Wim De Becker en draait SHANGRILA HOME vzw op volle toeren en zorgt voor de opvang en/of opleiding van meer dan 100 kinderen en jongvolwassenen. Ze krijgen onderdak, eten, onderwijs en veel zorg van alle vrijwilligers ter plaatse.

Het HOME heeft plaatselijke medewerkers in dienst genomen om de dagelijkse werking optimaal te laten draaien. De kinderen worden begeleid door onbetaalde vrijwilligers, die enkel kost en inwoon aangeboden worden.

Bekijk dit goed doel