Flea Market

Ten voordele van Klimaatzaak vzw

Koffie drinken, taart eten en al dansend snuisteren op een rommelmarkt: geen betere manier om een goed doel te steunen!

Op dinsdag 26 november organiseren we in het RITCS Café in Brussel een Flea Market. Naast alle rommel kan je genieten van drankjes, taart en muziek. De opbrengst schenken we aan VZW Klimaatzaak.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn studenten radio aan het Ritcs en hebben sinds twee jaar een team dat zich bezig houdt met de ecologische kant van onze studentenradio, daarom kozen wij om onze opbrengst van onze rommelmarkt te schenken aan VZW Klimaatzaak.

Klimaatzaak vzw

Klimaatverandering triggert extreme weerfenomenen die ook in België schade toebrengen. In plaats van nu al daadkrachtig en toekomstgericht aan een fossielvrije samenleving te werken, blijft de politiek hier ter plaatse trappelen. Dat soort nalatigheid kan ons in de toekomst zuur opbreken, ook economisch.

Klimaatzaak stapt daarom, samen met meer dan 60.000 mede-eisers, naar de rechter.

De gelijkaardige rechtszaak van de stichting Urgenda in Nederland, werd gewonnen én in beroep bevestigd. De Nederlandse overheid werd daardoor verplicht om een doortastend klimaatbeleid op te stellen, om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatzaak VZW wil hetzelfde in België realiseren.

klimaatzaak.be of via facebook.com/klimaatzaak

Bekijk dit goed doel