FIS for life

Ten voordele van Zero Plastic Rivers vzw

Tombola, Smoothies verkoop, ...

Waarom dit goed doel?

Binnen het bedrijf hebben we jaarlijks een event team en we hadden een aantal doelen geselecteerd die aansluiten bij de waarden van de onderneming en eveneens ons als event team konden inspireren. Na een interne poll heeft de organisatie gekozen voor Zero plastic rivers vzw.

Zero Plastic Rivers vzw

In de strijd tegen de Plastic Soep zetten we ons met Zero Plastic Rivers vzw in om de plasticvervuiling van rivieren drastisch te verminderen. De voornaamste middelen hiervoor zijn preventie en het verwijderen van plastic vervuiling vooraleer die in zee terecht komt. Hiervoor hebben we een doelgericht programma opgezet in samenwerking met de academische wereld, overheid, bedrijven en burgers. Hierbij is de Schelde ons onderzoekslabo voor het meten en wegvangen van plastic vervuiling in rivieren. Daarnaast richten we ons ook op preventie van plastic vervuiling van de Schelde door gerichte opruimacties van rivieroevers en sensibilisering. Om dit te bereiken, is het essentieel om de geschikte partnerships en netwerken te creëren. Bijkomend doen we ook wetenschappelijk onderbouwd onderzoek dat erop gericht is om onze doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen bereiken.

Bekijk dit goed doel