Finixa for Life

Ten voordele van PKU Vereniging België

Wij verkopen frisdrank, cava en bier op de kerstmarkt met een aantal collega's. De opbrangst gaat integraal naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Een collega heeft iemand in de directe omgeving die met deze aandoening te maken heeft.

PKU Vereniging België

De PKU vereniging wil het leven gemakkelijker maken voor mensen met PKU en hun familie.

We willen bewustzijn creëren in de maatschappij. Als mensen weten wat PKU is en voor welke uitdagingen PKU’ers staan, kunnen een aantal zaken vlotter verlopen. Daarnaast brengen we lotgenoten in contact, gaan we mensen voorlichten, families bijstaan en verder medisch onderzoek steunen.

Bekijk dit goed doel