Fine-tuned zingt voor Spoor56

Ten voordele van Spoor 56 vzw

Op zondag 22 december is het muzikale winkelzondag in Sint-Niklaas, georganiseerd door het centrummanagement. Het koor Fine-tuned uit Sint-Niklaas werkt hier steeds graag aan mee, en maakt dit jaar van de gelegenheid gebruik om geld in te zamelen voor Spoor56!

Waarom dit goed doel?

Een lokaal goed doel dat broodnodig goed werk levert en waar een aantal van onze koorleden een hechte band mee hebben.

Spoor 56 vzw

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid).

De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. We bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (behorende tot Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn we actief in nagenoeg de volledige zorgregio Waas en Dender en kunnen we optimaal rekening houden met de woonplaats van de jongere.

De naam ‘Spoor 56’ verwijst naar de spoorlijn tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Deze spoorlijn werd geopend op 25 januari 1875 en gesloten op 2 juni 1957.

Bekijk dit goed doel