Filmvoorstelling "La famille Bélier"

Ten voordele van De Kruk vzw

De film ‘La famille Bélier’ is een franse filmkomedie uit 2014 en heeft op het Sarlot Film festival van 2014 de ‘Salamandre d'or’ gewonnen.

In de familie Bélier is iedereen doof, behalve de 16-jarige dochter Paula. Ze is dan ook een onmisbare tolk voor haar gezin. Wanneer Paula’s muziekleraar haar zangtalent ontdekt, overtuigt hij haar om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd. Deze beslissing betekent echter dat ze haar dove ouders en broer moet achterlaten… Ze staat voor een hartverscheurende keuze.

Waarom dit goed doel?

Vzw De Kruk staat in voor de maandelijkse voedselbedeling in Nazareth. Ze bezorgen, elke derde donderdag van de maand, producten van de voedselbank, FEAD, een groentepakket geschonken door het OCMW en giften van derden. De gebruikers van vzw De Kruk zijn personen waarvan het inkomen onder de armoedegrens ligt.

De Kruk vzw

Vzw DE KRUK is het lokale voedselbedelingspunt voor Eke en Nazareth, erkend door de Voedselbank Oost-Vlaanderen.
De vereniging biedt ondersteuning aan mensen met een beperkt budget. Voor hen is een tussenkomst in de vorm van een voedselpakket een grote steun. Maandelijks wordt aan meer dan 50 gezinnen een voedselpakket aangeboden.

Bekijk dit goed doel