Filmmarathon

Ten voordele van Vergeet de Kinderen Niet

We gaan met alle kleuters, per leeftijd, naar een film kijken. De ouders geven een vrije bijdrage. De kleuters worden tijdens de film getrakteerd op lekker popcorn, net als in de bioscoop.

Waarom dit goed doel?

Als kleuterschool zijn wij begaan met het welzijn van alle kinderen. Wij kiezen voor dit doel omdat het heel dicht aansluit bij de leefwereld van onze kleuters. Iedere school heeft te maken met armoede.
Dendermonde is dicht bij Berlare. Vandaar dat wij deze keuze gemaakt hebben.

Vergeet de Kinderen Niet

De vzw Vergeet de Kinderen Niet! is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich onbezoldigd inzet om de belangen van kwetsbare kinderen te verdedigen.
We richten ons niet alleen tot dakloze kinderen maar zeker ook naar kinderen die zich in een precaire (thuis)situatie bevinden.
Als vereniging verbinden we ons ertoe om in een sfeer van verbondenheid de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit om te zetten naar de praktijk. Zo willen wij een streepje zon brengen in het leven van een grote groep vergeten kinderen. Maar al gauw wilden we meer betekenen voor dakloze kinderen. En zo werd ons kamp in de zomer van 2014 geboren. Gewoon. Omdat we vinden dat ieder kind het recht heeft om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. En omdat we dakloze (en kansarme) kinderen op een speelse manier willen versterken. Deelnemen aan zinvolle vrijetijdsactiviteiten zorgt immers voor een betere cognitieve en sociale ontwikkeling. Want voor ons verdient elk kind het om gewoon kind te mogen zijn.

Bekijk dit goed doel