Filmavond - 3LAb

Ten voordele van Brotherhood Aarschot VZW

We organiseren een filmavond in de aula van onze school, het Sint-Jozefscollege van Aarschot. Om 19u laten we één film zien, later volgt mogelijk nog een tweede. Tijdens de pauze en voor en na de film kunnen er drank en snacks gekocht worden.

Waarom dit goed doel?

Als Aarschotse school willen we een lokale organisatie steunen.

Brotherhood Aarschot VZW

Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de VZW.

Bekijk dit goed doel