Film Voor Me To You

Ten voordele van ME TO YOU

Een feel good movie ten voordele van de Stichting Me to You in warme herinnering aan onze vriendin Els Maes. Wij organiseren deze filmavond reeds meerdere jaren en het is een fijne ontmoetingsplek geworden voor al wie Els heeft gekend en haar een warm hart toedraagt. Ze heeft zelf de bouwstenen van deze Stichting in het onderzoek naar leukemie gelegd!

Waarom dit goed doel?

Els Maes was een persoonlijke vriendin. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een filmavond in Sweet Remembrance van deze straffe madam die zelf de bouwstenen voor de Stichting Me To You heeft gelegd.

ME TO YOU

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in “Loving Memory” van Els Maes die in 2013 de strijd verloor tegen de laffe ziekte die leukemie is.
Zij verloor haar strijd, maar blijft vechten samen met jou en ME TO YOU!
SAMEN STERK! VOOR DE PATIENT
Leukemiepatiënten het gevoel geven dat zij erbij horen. Via diverse ondersteunende projecten en aanvullende behandelingen draagt ME TO YOU bij aan een optimale levenskwaliteit van de leukemiepatiënten.
SAMEN STERK! IN ONDERZOEK
Onderzoeksprogramma’s worden steeds duurder. Zonder privésteun komen heel wat onderzoeksprojecten niet aan bod. Jaarlijks worden de ME TO YOU Grants uitgereikt aan jonge wetenschappers in hun strijd tegen leukemie. SAMEN STERK(er)!
www.stichtingmetoyou.be

Bekijk dit goed doel