Film for life

Ten voordele van MucoGent vzw

Op vraag van onze leerlingenraad wordt er opnieuw een filmnamiddag georganiseerd op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie. Het wordt op onze Vikingschool stilaan een traditie.

Alle kleuters en lagere schoolkinderen uit de Vikingschool kunnen op vrijdag 20 december 2019 genieten van een leuke filmnamiddag.
Zoals in een echte bioscoop zijn er verschillende filmzalen waaruit ze kunnen kiezen.
Voor de voorstelling kunnen ze een drankje en een chipje kopen tegen een democratische prijs. Het geld die we hiermee ophalen wordt geschonken aan ons goed doel.

Waarom dit goed doel?

Bij ons op school is een leerling mucopatiënt. Om de 3 maanden gaat hij op controle bij muco Gent.

MucoGent vzw

Als Mucoviscidosecentrum staan we met een gans team in voor de zorg en begeleiding van mucopatiënten en hun ouders. We voorzien in de noden die elke patiënt individueel stelt, zoals bijv. (educatie)materiaal, zorgmateriaal, comfortkussens, ICT voorzieningen tijdens hospitalisatiemomenten om die zo aangenaam mogelijk te laten verlopen,... . We kunnen hier niet alles beschrijven wat we doen, maar alle centjes komen ten goede aan de patiënten, die centraal staan in de zorg die we hen bieden.
We willen jullie alvast hartelijk bedanken voor de steun die we mogen ontvangen.

Bekijk dit goed doel