Filet Americana

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Filet Americana, een 9-koppige gelegenheidsband waaronder 7 familieleden, brengt rootsmuziek met wortels in country, blues en folk tvv Het Ventiel.
De groep werkt reeds sedert januari een avondvullend programma van Americanamuziek uit. Alle opbrengsten gaan integraal naar Het Ventiel, een VZW die ijvert voor mensen die lijden aan jongdementie.

Waarom dit goed doel?

Jongdementie is een vreselijke ziekte die het leven van de getroffene en zijn of haar omgeving volledig ondersteboven keert. Er bestaat momenteel weinig ondersteuning via de geijkte, officiële kanalen. Er is dus nood aan degelijke (ook financiële) ondersteuning.
Het Ventiel is een VZW uit de eigen regio.

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel