Fifty Shades Of Green Challenge

Ten voordele van Klimaatzaak vzw

Via de Facebookpagina van Fifty Shades Of Green kan je je vrienden uitdagen om een duurzame gewoonte aan te leren voor een door jouw gekozen prijs! Een week geen vlees eten, een week geen plastieken zakjes gebruiken, een keer naar de klimaatbetogingen gaan, noem maar op! Voltooid je vriend/vriendin de actie, dan stort jij het bedrag op de rekening, slaagt je vriend/vriendin er niet in de uitdaging te voltooien, dan moet hij/zij het geld naar Fifty Shades Of Green storten.
Met deze actie moedigen we persoonlijke verandering aan, maar dankzij ons gekozen goede doel zetten we ons ook in voor een duurzaam beleid!

Waarom dit goed doel?

We kiezen voor dit goede doel, omdat we vinden dat de overheid verantwoordelijk moet worden gesteld voor haar klimaatbeleid. Als wij ons huiswerk niet maken moet we ook de gevolgen dragen.

Klimaatzaak vzw

Klimaatverandering triggert extreme weerfenomenen die ook in België schade toebrengen. In plaats van nu al daadkrachtig en toekomstgericht aan een fossielvrije samenleving te werken, blijft de politiek hier ter plaatse trappelen. Dat soort nalatigheid kan ons in de toekomst zuur opbreken, ook economisch.

Klimaatzaak stapt daarom, samen met meer dan 60.000 mede-eisers, naar de rechter.

De gelijkaardige rechtszaak van de stichting Urgenda in Nederland, werd gewonnen én in beroep bevestigd. De Nederlandse overheid werd daardoor verplicht om een doortastend klimaatbeleid op te stellen, om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatzaak VZW wil hetzelfde in België realiseren.

klimaatzaak.be of via facebook.com/klimaatzaak

Bekijk dit goed doel

Video's