Fietsevenement

Ten voordele van Huize Levensruimte

We fietsen 24u lang in Huize Levensruimte met medewerkers, jongeren en sympathisanten. We vragen bedrijven in de regio om ons te sponsoren dit doel te behalen.
Parallel loopt er een competitie tussen de verschillende teams om het meeste kilometers te behalen op 24u tijd.
De opbrengt van deze actie wordt gebruikt om een uitdagende afsluitactiviteit te organiseren voor de jongeren binnen ADKRA Adventure, lesgevers te betalen en sport - en spelmateriaal aan te kopen.

Waarom dit goed doel?

ADKRA Adventure biedt jongeren sport - en spelactiviteiten, binnen en buiten, aan. Op die manier worden jongeren in hun kracht gezet maar worden ze ook op een positieve manier uitgedaagd.

Huize Levensruimte

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem).
Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren (0-18/25 jaar) en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden.
Wij bieden zowel rechtstreeks als niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die opvoedingsproblemen ondervinden maar die nog voldoende draagkracht hebben om de kinderen thuis op te voeden kunnen rechtstreeks bij ons terecht voor thuisbegeleiding.

Bekijk dit goed doel